Vedpanna

Vi har vedpannor med effekter på från 18 kw upp till 150 kw, från 70 liter till 400 liter vedvolym, ved djup från 370 mm till 1000 mm. Med en vedpanna värmer Du ditt hus på det mest ekonomiska sättet och Du får rikligt med varmt vatten. Hus på upp till ca 120 m² gör vid en normal vinter av med ca 20-25 m³ ved/år, beroende på var i landet man bor. Egen skog ger givetvis det lägsta priset, men även om Du köper Din ved som stock eller kapad och kluven blir kostnaden låg.

Våra vedpannor är miljögodkända och har en bra verkningsgrad. Vedeldning ingår i det naturliga kretsloppet, har man dessutom en modern vedpanna med en ackumulatortank så minimeras utsläppen jämfört med en gammal vedpanna. Skogen är oftast uppvuxen i närheten och då minimeras transporterna och det minskar också slitaget på vägarna samt de utsläpp som olika transporter ger. Alltså ett bra miljöval.

Alla Atmos vedpannor har fullständig fläktstyrd keramisk förbränning, driftstermostat, rökgastermostat, överhettningsskydd samt en extra 95° termostat. Den startar Laddomaten även sedan rökgastermostaten stängt den, då utnyttjar man den extra värme som en glödbädd ger. Vedmagasinsluckan, askrumsluckan, rensningsluckor samt sotluckor är alla gjorda av gjutjärn vilket innebär att de aldrig kan slå sig.

För att Er anläggning skall bli så optimal som möjligt är det av yttersta vikt att pannans effekt, vedvolym samt storleken på ackumulatortanken harmonierar med Ditt hus. Detta står vi givetvis till tjänst med att dimensionera.

Om det är något som Ni undrar över så kontakta oss på telefon, fax eller mail, vi svarar alltid på Era frågor.

Kontakt

  • 0435-563 50
  • info@atmos.se

Besöksadress

Atmos Suemax Värme AB

  • Hammarsmedsgatan 2

286 32 Örkelljunga

Postadress

  • Box 26, 286 21 Örkelljunga